Belastingloket

Als inwoner van Deventer betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting. Met dit belastinggeld kan de gemeente Deventer veel plannen realiseren.

Wilt u meer weten over de gemeentelijke belastingen?

Persoonlijke belastingpagina

Op de belastingpagina staat uw beschikkings- en aanslagbiljet en het taxatieverslag van uw pand. U kunt via de persoonlijke belastingpagina bezwaar maken, automatische incasso regelen en kwijtschelding aanvragen.

U hoeft niet uit te loggen. Zodra u vanuit de DigiD omgeving terug gaat naar het gemeentelijke formulier bent u automatisch uitgelogd.

Bezwaar tegen belastingaanslag

U kunt op eenvoudige wijze zelf bezwaar maken tegen uw belastingaanslag. Hiervoor heeft u geen hulp nodig van een commercieel no cure no pay bureau (pdf, 126 KB). Om bezwaar te maken, kunt u uw persoonlijke bezwaarformulier gebruiken. Dit formulier kunt u online verzenden.

U hoeft niet uit te loggen. Zodra u vanuit de DigiD omgeving terug gaat naar het gemeentelijke formulier bent u automatisch uitgelogd.

Bezwaar over betalingsregeling, kwijtschelding of vervolgingskosten

Wilt u bezwaar maken tegen de beslissing over een betalingsregeling, de beslissing over kwijtschelding of de vervolgingskosten? Dat kan niet via uw persoonlijke bezwaarformulier. In dit geval stuurt u uw (ingescande) bezwaar naar vorderingen@dowr.nl. Hierin zet u tegen welk besluit u bezwaar maakt, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Bezwaar maken doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking.

Meer informatie

Naast de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn er nog meer gemeentelijke belastingen:

Andere plaatsen waar informatie te vinden is:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
Tarieven gemeentelijke belastingen 2016 Deventer, Olst-Wijhe en Raalte  pdf 146,5 KB Download
Belastingpagina DOWR 2015  pdf 989,3 KB Download
Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2016  pdf 265,6 KB Download
WOZ bezwaar door no cure no pay bureau  pdf 126,2 KB Download
Nachtverblijfregister  xls 35,5 KB Download
Aanvraagformulier bijdrage in de afvalstoffenheffing vanwege medisch afval 2016  pdf 184,2 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu