Omgevingsvergunning regulier (Kap) Burgemeester Arriensweg 40, 7431 BM Diepenveen

Bekendmakingsnr. 8856
Zaaknummer 779889
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 11-01-2013
Verzenddatum 22-01-2013
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 30 januari 2013 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7431BM 40
Beschrijving

Publicatie: Beschikking

kappen van twee ficea (kerstbomen)

Toelichting

Bezwaar reguliere vergunning

Het besluit met bijlagen ligt zes weken ter inzage bij Publiekszaken Vergunningen, Leeuwenbrug 81 en in het Gemeentelijk Informatiecentrum (Brink 70). Voor   openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op http://www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket op www.deventer.nl een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor zes weken de tijd na de dag van verzending.

Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/bezwaar.

Spring naar einde Spring naar begin