Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'K'

Spring naar einde
 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

 • Kadastrale informatie

  Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een bepaald perceel.

 • Kadaver, verwijdering

  Ziet u een kadaver van een dier langs de openbare weg liggen? U kunt dit melden bij de gemeente zodat de gemeente het kadaver op kan (laten) ruimen.

 • Kamerverhuurregeling

  Wilt u in uw woning kamers verhuren? Dan kunt u een omzettingsvergunning kamerverhuur nodig hebben.

 • Kamperen buiten een erkende kampeerinrichting

  Het is niet toegestaan zonder een vergunning een camping op te richten. U kunt bij uw gemeente een vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen. U kunt ook niet buiten een erkende kampeerinrichting kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

 • Kermis organiseren

  Binnen de gemeente Deventer kennen we twee soorten kermissen:

  • kermissen die door overigen worden georganiseerd (Bathmense kermis, kermis in Lettele, Okkenbroek, Colmschate etc.)
  • de kermissen die door de gemeente worden georganiseerd (Deventer Zomerkermis en de Paaskermis)

  Kermis die door overigen wordt georganiseerd

  Wanneer u zelf een kermis wilt organiseren kijk onder het product evenement organiseren voor de procedure. Indien u een standplaats wilt innemen op een kermis die niet wordt georganiseerd door de gemeente moet u contact opnemen met de organisator van die kermis.

  Gemeentelijke kermis (Zomer- Paaskermis)

  De "gemeentelijke" kermissen worden geregeld in de gemeentelijke kermisverordening. De gemeentelijke kermis wordt door de gemeente georganiseerd.

  Hieronder vallen de Paaskermis, deze wordt georganiseerd op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan, en de Zomerkermis, deze wordt georganiseerd in de binnenstad op de pleinen, Brink, Grote Kerkhof en Nieuwe Markt.

  In Deventer wordt er gewerkt met het systeem van gesloten verpachting. Dit houdt in dat wanneer u met een attractie of verkoopzaak een standplaats op de (Zomer of Paas) kermis wilt innemen u zich dient in te schrijven voor de verpacting.

  De verpachting voor de Paaskermis vindt medio december plaats. De verpachting voor de Zomerkermis vindt medio januari plaats.

 • Kind, erkenning van kind

  Een kind erkennen betekent dat het ouderschap juridisch wordt vastgelegd. Een kind erkennen regelt u bij Publiekszaken.

 • Kinderopvangorganisatie, wijziging, aanmelding en registratie

  Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeente voor registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Klacht tegen ambtelijk optreden

  Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

 • Kunst, subsidie amateurkunstbeoefening

  Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projectsubsidie en structurele subsidie.

 • Kunst, subsidie podiumkunsten

  Met de subsidieregeling Kleintje Cultuur stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer kleinschalige en/of vernieuwende culturele activiteiten en evenementen van professionele kwaliteit.

Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin