Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'S'

Spring naar einde
 • Schuldhulpverlening, begeleiding

  Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

 • Slopen van pand of woning

  Als u een bouwwerk of gedeelte daarvan wilt slopen en/of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente. Voor sloop van monumenten, als het bestemmingsplan dit voorschrijft of in een beschermd stads- en dorpsgezicht heeft u naast de melding ook altijd een omgevingsvergunning nodig.

  In geval van mobiel breken dient u de gemeente Deventer van tevoren op de hoogte te stellen van de werkzaamheden.

 • Sluitingsuren van horeca, ontheffing

  In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Deventer is opgenomen dat een horecabedrijf gesloten dient te zijn tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Afhankelijk van de ligging van de horeca-gelegenheid in de stad/gemeente, is het mogelijk een ontheffing van het sluitingsuur te verkrijgen, tenzij er een beperkte sluitingstijd in de exploitatievergunning is opgenomen.

 • Sluitingsuren van horeca, tijdelijke ontheffing

  In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Deventer is opgenomen dat een horecabedrijf gesloten dient te zijn tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Om uw horecabedrijf incidenteel langer geopend te houden dan de normaal toegestane openingstijden hebt u een tijdelijke ontheffing van het sluitingsuur nodig.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  Wilt u sportaccommodatie huren? De gemeente beschikt over meerdere sportfaciliteiten voor diverse vormen van sportbeoefening, zoals een sporthal, sportzalen en sportterreinen. De gemeente verhuurt de faciliteiten in overleg met sportverenigingen. Naast de afspraken met de verenigingen is het voor u mogelijk incidenteel een accommodatie te huren.

 • Sportverenigingen, subsidie

  Bent u vertegenwoordiger van een (amateur)sportvereniging? De gemeente kent een aantal subsidieregelingen. Deze regelingen betreffen de jeugdsport, opleidingssubsidies, sportaccommodaties en fusies van sportverenigingen. Daarnaast subsidieert de gemeente incidenteel een aantal grote activiteiten van (amateur)sportverenigingen.

 • Standplaats, aanvragen

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

 • Stichting leergeld

  Stichting Leergeld is in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat kinderen kunnen meedoen aan activiteiten in de maatschappij, ondanks dat hun ouders een laag inkomen hebben. Voor sport, cultuur, muziek, dans en overige uitgaven geldt een maximum bedrag van € 200 per kind per jaar.

 • Straatnaamgeving, suggestie

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Hierbij wordt de gemeente door deskundigen ondersteund. Indien u een idee of suggestie voor een naam voor een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan de gemeente bekendmaken.

 • Straatverlichting, melding

  Is de openbare verlichting in uw omgeving kapot? Wilt u dat de gemeente extra openbare verlichting plaatst? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin