Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'W'

Spring naar einde
 • Waarmerken kopie of afschrift

  Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

 • Wegen, straten fietspaden en trottoirs, onderhoud

  Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen.

 • Wegenverkeerswet, ontheffing

  Wilt u, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing, de weg tijdelijk afsluiten? De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit de wegenverkeerswet.

 • Wijkaanpak subsidie deventer

  Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 • Winkeltijden, ontheffing

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als avondwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

 • Woning tijdelijk verhuren, vergunning

  Heeft u een woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder alle aanspraken kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Woonboot, ligplaats

  Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Als u een woonboot afmeert in particulier water moet u toestemming hebben van de eigenaar. Indien het water openbaar toegankelijk is, heeft u wellicht zowel een toestemming van de eigenaar als een ligplaatsvergunning nodig.

 • Woonomgeving kwaliteit, melding

  Prettig wonen doet u in een schone en veilige buurt. De kwaliteit van uw woonomgeving is dus belangrijk. Ervaart u overlast door bijvoorbeeld stank, geluid, onkruid of zwerfvuil? Heeft u een andere klacht of ziet u juist verbeteringen voor uw buurt? Via het Meldpunt Openbare Ruimte kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 • Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

  Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Woonwagen(standplaats)

  De huurstandplaatsen en huurwoonwagens in de gemeente Deventer zijn eigendom van de gemeente, woningcorporatie Rentree en woonstichting De Marken.

Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin