Producten in 'Digitaal loket' met thema:
Gevonden of verloren voorwerpen

Spring naar einde
  • Voorwerpen, gevonden

    Heeft u iets gevonden in de gemeente? U moet dit melden bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

  • Voorwerpen, verloren

    Hebt u iets verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin