Aanpassing losloopgebieden voor honden

Op een paar plekken verandert het losloopgebied voor honden: in het Karel de Grotepark, bij de Van Hetenstraat en bij de Tuinen van Zandweerd. Door herinrichting van het park en nieuwe ontwikkelingen komt er een kleinere of andere plek voor honden om los te lopen.

Het college heeft de nieuwe hondenuitlaatkaart vastgesteld. In de gemeente moeten honden buiten aan de riem en moeten hun baasjes de hondenpoep opruimen. Op de hondenuitlaatkaart worden losloopgebieden aangewezen waar dat niet hoeft.

Karel de Grote

Het huidige park wordt opnieuw ingericht om het park aantrekkelijker te maken. Er komt volop ruimte voor recreatie zoals picknicken, sporten en spelen. Het plan is samen met buurtbewoners uitgewerkt. Het losloopveld voor honden wordt vervangen door een omheind hondenspeelveld.

Van Hetenstraat

Het tijdelijke toegekende hondenspeelveld aan de Van Hetenstraat gaat weg omdat, zoals gepland, de ontwikkeling hier van start gaat. Er komen woningen. De vrijwilligersgroep kan de activiteiten voortzetten op het hondenspeelveld in het Karel de Grotepark. De gemeente zorgt daar voor het opruimen van de poep.

Tuinen van Zandweerd

De ontwikkeling van de voormalige ijsbaanlocatie in Zandweerd gaat van start. Als gevolg van de realisatie van de Tuinen van Zandweerd vervalt het hondenlosloopgebied hier. De groenvoorziening in het plan leent zich niet goed voor hondenlosloop. Wel wordt op een locatie direct achter het tankstation een omheind hondenspeelveld aangelegd.

Rielerkolk

Een kleine aanpassing bij de ingang van het losloopbied Rielerkolk zorgt voor meer duidelijkheid waar de honden wel en niet mogen loslopen. Overlast van hondenpoep op een naastgelegen speelveld wordt daarmee hopelijk voorkomen.

Bezwaar

Bewoners en hondenbezitters hebben 6 weken de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit ‘Hondenuitlaatkaart 2020’. Zij kunnen hun bezwaar kenbaar maken via de openbare bekendmaking van het besluit ‘Hondenuitlaatkaart 2020’.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Kennisgeving besluit hondenuitlaatkaart 124,1 KB
Wijzigingen losloopgebieden voor honden 291,2 KB
English Deutsch