Logo gemeente Deventer

Afkoppelen regenwater

Regenwater is schoon water. Via de dakgoot en regenpijp komt dit schone water voor een groot deel in het gemengde riool terecht. Hierdoor vermengen schoon en smerig water en dat is jammer.

U kunt voor bestaande woningen subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwwoning? Dan is uw woning al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.


Bekijk op de kaart waar gemengde riolering aanwezig is

Kaart met rioolaansluitingen

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor afkoppelen.


Initiatief wijk de Worp

De initiatiefgroep op de Worp heeft al veel bewoners enthousiast gemaakt voor afkoppelen van regenwater.

Bekijk het filmpje

Naar een YouTube filmpje