Afkoppelen regenwater

Regenwater is schoon water. Via de dakgoot en regenpijp komt dit schone water voor een groot deel in het gemengde riool terecht. Hierdoor vermengen schoon en smerig water en dat is jammer.

U kunt voor bestaande woningen subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwwoning? Dan is uw woning al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.

Bekijk op de kaart waar gemengde riolering aanwezig is

Kaart met rioolaansluitingen

U kunt bij de gemeente subsidie aanvragen voor afkoppelen.

Initiatief wijk de Worp

De initiatiefgroep op de Worp heeft al veel bewoners enthousiast gemaakt voor afkoppelen van regenwater.

Bekijk het filmpje

Naar een YouTube filmpje

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Folder afkoppelen regenwater woning 191,2 KB
Infiltratievoorzieningen op bouwkavels 154,8 KB
Brochure Klimaatactieve stad 3.311,6 KB
English Deutsch