Logo gemeente Deventer

Heeft mijn dak asbest?

Is uw particulier pand of bedrijfspand gebouwd voor 1993? Dan bestaat de kans dat er asbest op uw dak ligt, zoals golfplaten en dakleien.

Ook al is er momenteel geen sprake van een verbod op asbestdaken, het saneren is onverminderd van belang: vanwege de gezondheidsrisico’s, maar ook om daken te kunnen vernieuwen en desgewenst te verduurzamen. 

 

Asbestkaart Deventer

Voor meer informatie kunt u de asbestkaart van Deventer bekijken. Dit geeft voor uw adres een indicatie of het dak 'asbestverdacht' is of niet. Deze indicatie is gebaseerd op het bouwjaar en op luchtfoto’s, die jaarlijks worden geanalyseerd. Let op: de kaart geeft geen zekerheid.

Begin 2019 heeft elke eigenaar van een mogelijk asbesthoudend dak in Deventer, een brief gekregen van de gemeente. Via deze brief zijn zij op de hoogte gesteld van de informatie die nu op de kaart staat. Ongeveer 1.000 eigenaren hebben hierop aanpassingen doorgegeven, waardoor de kaart nu een stuk nauwkeuriger is.

U kunt via de asbestkaart van Deventer op ieder moment wijzigingen over uw dak doorgeven.

 

Onderzoek asbest

Twijfelt u over het materiaal op uw pand en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen, vindt u op de website van Milieu Centraal.

Vragen

Heeft u een vraag over asbestdaken? Neem contact op met de gemeente Deventer via asbestdaken@deventer.nl.