Logo gemeente Deventer

Verwijderen asbestdaken

Rijk, provincie en gemeenten werken al enkele jaren samen aan de sanering en vervanging van asbestdaken in Nederland. De pandeigenaar is verantwoordelijk voor de sanering. De overheid probeert met informatie en ondersteunende maatregelen hierbij te helpen.

Deventer stimuleert het verwijderen van asbestdaken, ook al is een wettelijk verbod van de baan. Lees meer op de pagina Wat doet de gemeente?

 

Nieuwe aanpak verwijdering asbestdaken

De overheid heeft de afgelopen jaren gewerkt aan wetgeving om een verbod in te stellen op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel in 2019 echter verworpen.

Er is een nieuwe aanpak, om het verwijderen van asbestdaken zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door leningen te verstrekken, de kosten te beperken en hulp vanuit de gemeente te bieden. Er is een leningsfonds voor asbestverwijdering in ontwikkeling voor particulieren en bedrijven die hiervoor geen andere lening kunnen krijgen. Zie de website van de Rijksoverheid.

De provincie Overijssel geeft momenteel de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ uit.

Bent u huiseigenaar? Dan is het mogelijk een lening af te sluiten voor het saneren van uw asbestdak. Kijk op www.deventer.nl/lening-asbestdak.

 

Is mijn dak asbesthoudend?

Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1993? Dan bestaat de kans dat er asbest op uw dak ligt. Voor meer informatie kunt u de asbestkaart van Deventer bekijken. Dit geeft voor uw adres een indicatie of het dak 'asbestverdacht' is of niet, gebaseerd op het bouwjaar en op luchtfoto’s, die jaarlijks worden geanalyseerd. Let wel: de kaart geeft geen zekerheid.

Begin 2019 is elke eigenaar van een mogelijk asbesthoudend dak in Deventer per brief door de gemeente op de hoogte gesteld van de informatie die nu op de kaart staat. Ongeveer duizend eigenaren hebben hierop aanpassingen doorgegeven, waardoor de kaart nu een stuk nauwkeuriger is.

U kunt online via de asbestkaart van Deventer nog op ieder moment wijzigingen over uw dak doorgeven.

 

Ik heb een asbestdak. Wat nu?

Er is op dit moment geen verbod op asbestdaken. Maar er bestaan wel regels over de omgang met asbesthoudend materiaal. Vervangt u nu uw dak? Dan kunt u gebruikmaken van ondersteuning, gunstige leningen en diverse aanbiedingen. Het is zeer aan te raden om uw asbestdak te vervangen door veilige én duurzame dakbedekking.

U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van uw asbestdak. Eigenaren van een asbestdak groter dan 35 m2 moeten dit vakkundig laten saneren door gecertificeerde asbestsaneerders. Is uw dak kleiner dan 35 m2, dan mag u het asbest zelf verwijderen. Doe wel eerst een melding via het Omgevingsloket online.

 

Waarom asbest verwijderen?

Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Niet alleen het natuurlijke verweringsproces tast een asbestdak aan. Ook een hagelbui, storm of brand kan ervoor zorgen dat asbestvezels vrij komen.

Naast de risico’s voor de gezondheid, kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan heeft u mogelijk een minder bruikbaar pand. Alleen een specialist mag dan uw dak vervangen en uw omgeving moet asbestvrij worden gemaakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Ook zijn de verzekeraars hun dekking aan het afbouwen.

 

Vragen

Heeft u een vraag over asbestdaken? Neem contact op met de gemeente Deventer via asbestdaken@deventer.nl.