Logo gemeente Deventer

Wat zijn de gezondheidsrisico's van asbest?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen veroorzaakt.

Elk jaar overlijden er ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. Daarom wordt het verwijderen van asbestdaken gestimuleerd.

De gezondheidsrisico's verschillen per situatie. De volgende richtlijnen geven een indicatie:

  • Asbest is alleen gevaarlijk op het moment dat vezels vrijkomen en deze worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de huidige inzichten ongevaarlijk.
  • De risico's nemen af naarmate het aantal ingeademde vezels (de duur van blootstelling en/of de concentratie) afneemt.
  • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan dragermateriaal (zoals niet-verweerd asbestcement), kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.

 

Vragen

Heeft u een vraag over asbestdaken? Neem contact op met de gemeente Deventer via asbestdaken@deventer.nl.