Logo gemeente Deventer

Bbz-uitkering aanvragen

Op 1 oktober 2021 is de TOZO-uitkering beëindigd. Daarmee stopte de uitkering voor ondernemers die tijdelijk minder of geen inkomen hebben door het coronavirus. 

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u na 1 oktober 2021 te weinig inkomsten? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de tijdelijke versoepelde Bbz-uitkering. Bbz is de bijstandsregeling voor zelfstandigen. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. De tijdelijke Bbz-uitkering is een versoepeling van de reguliere Bbz en geldt vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Aanvragen tijdelijke Bbz-uitkering

Naar het aanvraagformulier tijdelijke Bbz-uitkering

Indien u een partner heeft, wordt in het aanvraagproces gevraagd een verklaring van de partner te uploaden. Download de verklaring Bbz met partner (pdf, 88 KB)

Verschillen reguliere Bbz-uitkering

Belangrijke verschillen met de reguliere Bbz-uitkering zijn:

  • vermogenstoets is niet van toepassing
  • aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (maximaal 2  maanden)
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening)

Vanaf 1 oktober vraagt u de tijdelijke Bbz aan. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering? Doe dan de test op www.krijgikbbz.nl.

Krijgt u de tijdelijke Bbz-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Begeleiding door Ondernemershuis

Zoekt u ondersteuning bij het uitvoeren van uw zelfstandige werkzaamheden? Zoekt u een onafhankelijk adviseur die met u mee kan denken? Het Ondernemershuis begeleidt en helpt ondernemers bij aanscherping van hun businessmodel, gecontroleerd en tijdig stoppen of een carrièreswitch. Kijk voor meer informatie op www.ondernemershuis-deventer.nl.

Bijlage Grootte
Verklaring Bbz2 met partner 88,0 KB