Logo gemeente Deventer

Bed & Break

Bed & Break logeerplekken bieden mensen de mogelijkheid om 1 tot 2 weken tot rust te komen in de beschermende omgeving van een instelling, op het moment dat de problemen hen te veel worden.

Met Bed & Break logeerplekken willen we voorkomen dat problemen van inwoners escaleren en (langdurige) opname nodig is. In het document Algemene informatie Bed & Break (pdf, 318 KB) leest u meer over de werkafspraken, de locaties en contactgegevens. We nodigen u van harte uit om, indien passend, gebruik te maken van deze voorzieningen.


Transformatie Zorginfrastructuur/Regionaal Actieplan

De transformatie van de Zorginfrastructuur is één van de opgaven in het Regionaal Actieplan met als doel het mogelijk te maken dat inwoners zelfstandig kunnen blijven wonen. Het betreft transformatie van maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen ggz.

Het organiseren van time-out plekken door het aanbieden van Bed & Break is een uitwerking hiervan.