Bekendmakingen Archief

Op deze pagina vindt u bekendmakingen van Deventer tot en met 30 juni 2021.

U kunt deze doorzoeken. Tips voor een goed zoekresultaat:

  1. Weet u de exacte postcode? Zoek hiermee in het daarvoor bedoelde veld: Postcode(gebied);
  2. Weet u het huisnummer? Zoek hiermee in het bovenste zoekvenster;
  3. Niet gevonden wat u zocht? Zoek dan op straatnaam en huisnummer, los van elkaar geschreven, in het bovenste zoekvenster. Voorkom spelfouten.

Bent u specifiek op zoek naar een omgevingsvergunning? Gebruik deze combinatie:

  • Type bekendmaking: kies 'omgevingsvergunning'
  • Type activiteit: kies 'kappen', 'bouwen', etc.

Heeft u nog vragen? Bel ons dan op 14 0570. Wij helpen u graag.

Zoeken op

Melding ingebruikname openbare gemeentegrond Nieuwe Markt 23 / Hofstraat 14 t/m 44, Deventer

Op 1 juli 2021 is een melding (MIOG) binnen gekomen van P.H.B. Deventer B.V. voor het in de periode van 16 augustus 2021 tot 5 augustus 2022 in gebruik nemen van 330 m2 openbare gemeentegrond. Geplaatst worden containers, bouwkraan,...

Uitschrijving uit de gemeente Deventer

Na een adresonderzoek zijn de volgende personen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Deventer:

  • De heer H.A. Schoemaker, geboren 03-02-1984, datum uitschrijving 1 juni 2021
  • De heer M.N.F. Shat, geboren 02-07-1995,...

Uitschrijving uit de gemeente Deventer

Na een adresonderzoek zijn de volgende personen uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Deventer:

  • De heer O.E. Jimenez Espinosa geboren 26-06-1985, datum uitschrijving 25 mei 2021

Staat u hierbij maar woont u wel in...

Combiplan Buitengebied Deventer 4 - Anterieure Overeenkomst

KENNISGEVING OVEREENKOMSTEN OVER GRONDEXPLOITATIE


Diverse locaties buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor diverse...

Vastgesteld bestemmingsplan Chw Gorsselseweg 2 Bathmen

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 1 juli tot en met donderdag 12 augustus 2021 voor een ieder ter inzage ligt:

  • het bij raadsbesluit van 23 juni 2021 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Chw...

Omgevingsvergunning regulier, Engestraat 12 7411LD Deventer

Het realiseren van een uitbouw.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. ...

Omgevingsvergunning regulier, Zweedsestraat 33, 7418BB Deventer

Het legaliseren van een bijgebouw.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, Pikeursbaan 6 7411GV Deventer

Het plaatsen van een dakraam.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, Zweedsestraat 29, 7418BB Deventer

Het legaliseren van een bestaand bijgebouw.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden...

Omgevingsvergunning regulier, Brink 91, 7411BZ Deventer

Het realiseren van een extra bestemmingsplan tbv Brink 91.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact....

Omgevingsvergunning regulier, Jachtrustweg 14, 7431BD Diepenveen

Het kappen van een eik.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van...

Omgevingsvergunning regulier, 2e Weerdsweg 54 7412WK Deventer

Het realiseren van een dakopbouw.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, Kamperstraat 7, 7418CA Deventer

Het realiseren van een beauty (schoonheids) praktijk/instituut en injectable kliniek.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze...

Omgevingsvergunning regulier, Lamme van Dieseplein 1 7411LX Deventer

Het wijzigen van een gevel (deur- en raamkozijn).

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact....

Omgevingsvergunning regulier, Het Laar 1F 101, 7414BJ Deventer

Het vernieuwen en renoveren van een woonzorgcentrum.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste...

Omgevingsvergunning regulier, Diepenveenseweg 116 7413AT Deventer

Het bouwen van een houten schuur.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, Snipperlingsdijk 27, 7417BH Deventer

Het kappen van 18 bomen (3x Salix caprea, 8x Alnus glutinosa, 1x Carpinus betulus, 1x Salix alba, 4x Fraxinus excelsior, 1x Betula Pendula).

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1....

Omgevingsvergunning regulier, Arnsbergstraat 7, 7418EZ Deventer

Het plaatsen van zonnepanelen.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, Zweedsestraat 37 7418BB Deventer

Het legaliseren van een bijgebouw.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op...

Omgevingsvergunning regulier, tbv perceel D-3194 (wijk De Hoven nabij de Spoorbrug)

Het tijdelijk plaatsen van natuurvlaggen in het kader van de IJsselbiënnale 2021.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen...

Omgevingsvergunning regulier, Perceel DVT00F4331 fietsroute Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan Deventer

Het kappen van 2 Fraxinus excelsior, 1 Robinia pseudoacacia, 21 Quercus robur, 1 Populus nigra 'Italica', 1 Styphnolobium japonicum (Sophora).

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof...

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan het Hof van Colmschate 27 nabij de achter ingang van de woning te Deventer.

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan het Hof van Colmschate 27 nabij de achter ingang van de woning te Deventer.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten bovenstaande...

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Groenewold 39 te Deventer nabij de ingang van de woning.

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Groenewold 39 te Deventer nabij de ingang van de woning.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten bovenstaande verkeersmaatregel te treffen.

...

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Brinkgreverweg 47 te Deventer nabij de ingang van de woning.

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Brinkgreverweg 47 te Deventer nabij de ingang van de woning.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten bovenstaande verkeersmaatregel te...

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Tabaksstraat 9 te Deventer nabij de ingang van de woning.

Verkeersbesluit tot het instellen van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats aan de Tabaksstraat 9 te Deventer nabij de ingang van de woning.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten bovenstaande verkeersmaatregel te treffen.

...

English Deutsch