Logo gemeente Deventer

Beleid en visie

Lees meer over het beleid en de visie van de gemeente Deventer over de inzet en ondersteuning op geldzorgen.

Beleidsplan Inzet op Ondersteuning en Geldzorgen

Beleidskader Minimaregelingen en Schuldhulpverlening.

Lees meer

Beleid en visie BAD

Het BAD helpt financiële zorgen van inwoners aanpakken en draagt zo bij aan de leefbaarheid van Deventer. Hierin werkt het samen met anderen binnen en buiten de gemeente Deventer.

Lees meer

Werkconferentie Ondersteuning bij geldzorgen

Tot 2020 organiseerde het BAD jaarlijks een werkconferentie over de actuele ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening in Deventer.

Lees meer

Convenant “Blijven Wonen!”

In Deventer willen we voorkomen dat mensen door een huurschuld uit hun huis worden gezet. Daarom heeft het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) afspraken gemaakt met de woningcorporaties Woonbedrijf Ieder1, Rentree en Woonstichting De Marken. Die afspraken gaan over het voorkomen, snel ontdekken en oplossen van huurschulden. Ze gaan ook over het snel hervatten van uw huurbetalingen.

Lees meer