Logo gemeente Deventer

Exploitatieplannen

Informatie over exploitatieplannen in Deventer.

Het exploitatieplan uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bedoeld om de kosten van grondexploitatie te kunnen verhalen op particuliere ontwikkelaars in een bepaald gebied. Daarnaast kunnen via het exploitatieplan eisen en regels gesteld worden aan de ontwikkeling van de locatie.

 

Exploitatieplannen die in procedure zijn

Exploitatieplannen doorlopen een juridische procedure. U kunt exploitatieplannen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

De exploitatieplannen die in procedure zijn, vindt u ook onder In procedure zijnde bestemmingsplannen. Of u kunt reageren op het plan, leest u bij het plan zelf.