Logo gemeente Deventer

Voorbereidingsbesluiten

Als er geldende voorbereidingsbesluiten zijn, vindt u die op deze pagina.

 

Voorbereidingsbesluit: geen ongewenste ontwikkelingen

Als de gemeente de bestemming van een stuk grond wil veranderen, is het soms niet gewenst dat er nog omgevingsvergunningen bouw worden verstrekt voor realisering van de huidige bestemming. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen. Een voorbereidingsbesluit is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit besluit geldt 1 jaar.


Aanhoudingsplicht

In dit jaar kan de gemeente geen omgevingsvergunningen bouw afgeven. Dit wordt een aanhoudingsplicht genoemd. De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden deze aanhoudingsplicht doorbreken. Als binnen het jaar een nieuw bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, kan de aanhoudingsplicht doorlopen totdat dat bestemmingsplan in werking is getreden.

Er zijn geen regels gesteld voor de totstandkoming van een voorbereidingsbesluit. Bezwaar en beroep is niet mogelijk.