Adviesraden

Met behulp van adviesraden weet het bestuur wat er speelt in Deventer. Welke gebouwen kunnen monument worden? Is de binnenstad toegankelijk met een rolstoel? In adviesraden zitten mensen met kennis en/of ervaring.

Goed geïnformeerd besluiten

Het beste advies komt van mensen die weten waarover zij het hebben. Zoals wanneer het hun vak is, of omdat zij ervaringsdeskundige zijn. Met behulp van adviesraden kan het gemeentebestuur goed geïnformeerd besluiten nemen.

Inwoners van Deventer kunnen ideeën en suggesties aan adviesraden voorleggen. Zo wordt duidelijk of het idee haalbaar is en of het draagvlak heeft. Een adviesraad kan een klankbord zijn.

Themawebsite adviesraden.deventer.nl

Deventer heeft een themawebsite voor de adviesraden van de gemeente. Bekijk alle informatie op adviesraden.deventer.nl of gebruik onderstaande links.

Deventer adviesraden

Per 1 juli 2016 zijn opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Deventer:

  • Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand
  • WMO adviesraad
  • WSW-adviesraad
English Deutsch