Portefeuilleverdeling 2018-2022

Liesbeth Grijsen

 • 1e Loco
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingswet
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Plattelandsbeleid
 • Projecten: Stationsomgeving, Verbreding A1, Stadscampus Centrum
 • Innovatie ‘Diergezondheid & Duurzaamheid’
 • Wijkwethouder: Colmschate-Noord/De Vijfhoek

Rob de Geest

 • 2e loco
 • Meedoen
 • Sport
 • Inkomen
 • Wonen
 • Herstructurering
 • Vastgoed
 • Wijkwethouder: Rivierenwijk, Borgele-Platvoet

Carlo Verhaar

 • 3e loco
 • Cultuur en Evenementen
 • Erfgoed/Monumentenzorg
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Personeel en Organisatie
 • Beschermd wonen
 • Binnenstad en project: herinrichting Grote Kerkhof
 • Wijkwethouder: Binnenstad/De Hoven/Keizerslanden

Thomas Walder

 • 4e loco
 • Economie
 • Recreatie & toerisme
 • Internationaal beleid
 • Werk
 • Verbinding met de samenleving/WijDeventer
 • Projecten: Poort van Deventer, A1 Bedrijvenpark
 • Wijkwethouder: Colmschate-Zuid

Frits Rorink

 • 5e loco
 • Leefomgeving en bereikbaarheid
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Regionale samenwerking
 • Overige bedrijventerreinen
 • Projecten: Bouw Viking, Sluiskwartier, Havenontwikkeling/-kwartier/-eiland
 • Wijkwethouder: Zandweerd en Voorstad

Burgemeester Ron König

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving en Toezicht
 • Burger en Bestuur & Publieke Dienstverlening
 • DOWR / Bedrijfsvoering / ICT
 • Omgevingsdienst
 • Hanze
 • Wijkwethouder: Kernen/Buitengebied
English Deutsch