Doelstelling

De gemeente Deventer is actief op het gebied van internationale samenwerking.

Eigen beleid

Deventer is van oudsher een internationaal georiënteerde stad, denk aan het Hanzeverbond, internationale ondernemers, kennisinstellingen en de vele internationaal actieve maatschappelijke organisaties. Aanvullend aan de activiteiten van deze organisaties, voert de gemeente een aantal internationale projecten zelf uit. De VNG International of de Europese Unie financiert dat. Daarnaast is de gemeente een van de lokale partners van het ‘international office’.  

Als partner van de lokale samenwerking ‘international office’

Ondernemers, ngo’s, onderwijs- en cultuurinstellingen en de gemeente Deventer werken samen om de internationale kracht van Deventer te versterken. Deze partijen zijn allemaal internationaal actief. Door samen op te trekken, creëren ze nieuwe internationale kansen voor Deventer. Samen hebben ze een ambitieverhaal (pdf, 980 KB) geschreven en het concreet uitgewerkt in 2 actielijsten, een actielijst A met nieuwe acties (pdf, 28 KB), en een actielijst B met impuls voor lopende acties (pdf, 146 KB). Vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren vormen samen een (virtueel) international office.

English Deutsch