International Office Deventer

De gemeente Deventer participeert in het virtuele internationale netwerk 'International Office Deventer’. Dit is een netwerk van enthousiaste, internationaal georiënteerde netwerkers en verbinders uit het bedrijfsleven, de cultuur, het onderwijs, Ngo’s en de gemeente.

Kansen voor export

Doel van het netwerk is om elkaar en de achterban op de hoogte te houden en te informeren over kansen die er liggen op het gebied van internationalisering. Netwerkleden signaleren mogelijkheden binnen hun eigen sector, zijn aanspreekpunt voor collega’s met grensoverschrijdende ideeën en leggen contacten met leden van andere sectoren binnen het International Office. Zo kan er onderling kruisbestuiving ontstaan en nemen bijvoorbeeld exportkansen toe.

Internationale daadkracht verbeteren

Deventer is van oudsher een internationaal georiënteerde stad. Denk aan het Hanzeverbond, internationaal opererende ondernemers, kennisinstellingen en de vele internationaal actieve maatschappelijke organisaties binnen de gemeente. Het International Office Deventer bouwt hierop voort. Samen de internationale daadkracht verbreden. De sleutel voor succes ligt in een pragmatische en vernieuwde verbinding binnen en tussen de sectoren. Maar ook het gewoon elkaar onverwachts ontmoeten inspireert tot internationaal samen optrekken.

Wereldkaarten

Op 3 wereldkaarten zijn de internationale activiteiten in beeld gebracht van MKB (www.exportdeventer.nl), Saxion (www.oursaxionworld.com) en Deventer Wereldstad (www.deventerwereldstad.nl).

”Wereldkaart

”Wereldkaart

”Kaart

English Deutsch