Magazine Hallo Hanze!

Sinds 1982 vinden jaarlijks de Hanzedagen van de Nieuwe Tijd plaats. Inmiddels is een netwerk ontstaan van meer dan 190 voormalige Hanzesteden in 16 landen. Tijdens de Hanzedagen vinden activiteiten plaats rondom toerisme, cultuur, jeugd, economie en bestuur.

Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten kunt u het Nederlandstalig blad 'Hallo Hanze!' lezen. Het blad verschijnt 2 x per jaar. Het richt zich op Hanzegangers uit alle Nederlandse Hanzesteden met nieuws over activiteiten tijdens de Hanzedagen en daarbuiten.

Magazine Hallo Hanze!

Contact

Heeft u vragen over de Hanze? Neem dan contact op met Adel Faltas, Hanze coördinator van de gemeente Deventer: a.faltas@deventer.nl.

English Deutsch