Deventer denkt mee met Global Goals

Deventer heeft de afgelopen jaren als Millenniumgemeente samen met de partners in de stad verschillende activiteiten uitgevoerd en zo doende een bijdrage geleverd aan het realiseren van de 8 Millenniumdoelen. De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millenniumdoelen).

Rondetafelgesprek in Deventer over de Global Goals.

Ook Nederland heeft zich aan de doelen gecommitteerd. Het zijn 17 doelen die direct of indirect raken aan de kerntaken van gemeenten zoals: afvalbeheer, duurzame productie en consumptie, huisvesting, terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur.
Gemeenten kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld middels eigen beleid, maar evengoed samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en lokale organisaties.

In het stadhuis van Deventer vond op 20 september een rondetafelgesprek plaats over de Global Goals for Sustainable Development.

Global Goals for Sustainable Development

Een groeiend aantal gemeenten geeft aan kansen te zien in de Global Goals. Ook geven gemeenten te kennen dat ze graag van elkaar horen wat voor plannen ze hebben ten aanzien van de doelen, welke ‘good practices’ inmiddels al gedeeld kunnen worden, hoe de VNG daarbij ondersteunt en hoe eventueel op regionaal niveau is samen te werken.

English Deutsch