Interview met wethouder Thomas Walder over de Global Goals

Wethouder Thomas Walder

De gemeente Deventer heeft op 18 januari de Global Goals prijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten International ontvangen als ‘Meest inspirerende gemeente’ in de categorie: ’Verbinder: Samenleving en bedrijfsleven.’ Deventer krijgt deze prijs omdat ze sinds 2016 op innovatieve en impactvolle manier burgers, bedrijven en andere lokale partijen betrekt bij de implementatie van de Global Goals.

Deventer4GlobalGoals

In 2018 is de kerngroep Deventer4GlobalGoals opgezet, met vertegenwoordigers uit de sectoren onderwijs, bedrijfsleven, NGO’s, cultuur en de gemeente. De kerngroep wil de komende jaren inventariseren (wat gebeurt er al en door wie), inspireren (goede voorbeelden uitlichten) én activeren (organisaties en bedrijven stimuleren om zelf bij te dragen). Ook wethouder economie en internationaal beleid Thomas Walder is enthousiast over de Global Goals! Met deze video nodigt hij bedrijven, kennisinstellingen, de creatieve sector en Ngo’s om bewust(er) te worden van de kansen die de Global Goals bieden, niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor economische groei. “Bedrijven die actief bezig zijn met de Global Goals zijn de bedrijven van de toekomst” aldus de wethouder. Laat je vooral inspireren en doe mee!

Bekijk het interview met wethouder Thomas Walder over de Global Goals (video 2 minuten 8 seconden).

Naar een YouTube filmpje

English Deutsch