Deventer verstevigt internationale samenwerking en handel

Deventer heeft haar ambities als internationale en vernieuwende Hanzestad gepresenteerd. Het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet, met enkele nieuwe accenten. Wat er lokaal en regionaal gebeurt, heeft steeds vaker te maken met ontwikkelingen elders in de wereld.

Wethouder Economie Thomas Walder: “De uitdagingen op het gebied van de bestrijding van ongelijkheid, klimaatherstel en een duurzaam economisch herstel na corona zijn groot. Die kunnen we alleen samen met organisaties en bedrijven in Deventer en in het buitenland aanpakken.”

Internationale samenwerking

De gemeente Deventer is actief met de 17 Global Goals voor duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaren is de samenwerking tussen verschillende organisaties en bedrijven en de gemeente Deventer stevig neergezet. Meer informatie vindt u in de rapportage over de internationale activiteiten van de gemeente in de periode 2015-2020 (pdf, 1,2 MB). Deze wisselwerking was succesvol en is de basis voor verdergaande internationale samenwerking rond export, humanitaire activiteiten en onderwijs.

Export bevorderen

Op het gebied van handel met het buitenland spelen bedrijven en MKB Trade Office een belangrijke rol. De komende periode worden er bijvoorbeeld handelsreizen georganiseerd naar Riga en Malmö/Götenborg. De gemeente steunt MKB Trade Office hierbij en bij het maken van matches met bedrijven in het buitenland.

Uitwisselingsprogramma’s

Op onderwijsgebied vinden uitwisselingsprogramma’s plaats met Saxion en buitenlandse onderwijsinstellingen. Deventer wil in de komende jaren meer onderwijsinstellingen ondersteunen met hun internationale activiteiten.

Deventer wil daarnaast als Shelter City opnieuw ondersteuning en opvang bieden aan een verdediger  van mensenrechten.  Begin volgend jaar volgt een besluit of Deventer langer Shelter City blijft.

Ambitienota

Aan de gemeentelijke internationale samenwerking ligt een Ambitienota ten grondslag. De huidige Ambitienota Internationaal Beleid (pdf, 3,1 MB) bestrijkt de periode 2021 -2026.

English Deutsch