Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Financiële jaarcyclus

De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus

Mei: jaarrekening en jaarverslag

In mei wordt verantwoording afgelegd.

  • In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties;
  • In de jaarrekening staat de bestede en ontvangen middelen in het voorgaande jaar.

Juni: voorjaarsnota

In juni verschijnt de voorjaarsnota. Daarin staat hoe het gemeentelijke huishoudboekje er waarschijnlijk in het volgende jaar uit zal zien. Ziet het er naar uit dat er meer geld binnen komt dan dat er uitgegeven wordt of is de verwachting dat de inkomsten lager zijn dan de uitgaven?

Via de voorjaarsnota bepaalt de raad waar extra geld aan uitgegeven kan worden of waarop bezuinigd moet worden.

November: nieuwe begroting

In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar daarop vast. Daarin staan de plannen van de gemeente, wat ze mogen kosten en hoe dat betaald wordt. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente staan daarin vermeld. Met de meerjarenbegroting worden de plannen in grote lijnen voor een periode van 4 jaar vastgelegd.

English Deutsch