Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners en bedrijven betalen gemeentelijke belastingen, heffingen en soms leges. Hoeveel iemand betaalt hangt af van zijn persoonlijke situatie en het gebruik van voorzieningen in Deventer.

Heeft u de belastingaanslag ontvangen en heeft u daar vragen over? Kijk dan op Belastingloket.

Belastingen en heffingen

Er zijn belastingen en heffingen. Voor een belasting hoeft de gemeente geen directe tegenprestatie te leveren aan de betaler, voor een heffing wel. De 4 bekendste belastingen en heffingen zijn:

 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting

Bewoners en bedrijven ontvangen hiervoor ieder jaar eind februari een gezamenlijke aanslag. Daarnaast zijn er nog:

 • parkeerbelasting
 • toeristenbelasting
 • precariobelasting
 • marktprecariobelasting

Wat doet de gemeente met de opbrengsten?

De gemeente besteedt de opbrengsten van belastingen en heffingen verschillend.

 • Opbrengst belastingen
  Gaat het om belastingen, zoals de onroerendezaakbelastingen en de hondenbelasting, dan vloeien de inkomsten naar de pot ‘algemene middelen’ van de gemeente. Uit die pot betaalt de gemeente de kosten voor onder andere zorg, de leefomgeving, veiligheid, gebouwen, scholen en groenonderhoud.
 • Opbrengst heffingen
  Gaat het om heffingen, dan zijn de opbrengsten bestemd voor dat specifieke onderwerp. De rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhouden en verbeteren van het riool en de afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van afval. Op beide heffingen verdient de gemeente geen geld.
 • Leges
  De gemeente ontvangt ook inkomsten uit leges. Leges zijn de kosten die de inwoner of ondernemer betaalt voor een product van de gemeente, zoals een paspoort of een vergunning. De leges zijn kostendekkend, dat betekent dat de gemeente er niets aan verdient. Leges zijn een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt om een paspoort te verlenen of een vergunning te  behandelen.

Verantwoording belastinginkomsten en -uitgaven

In de jaarrekening en het jaarverslag verantwoordt de gemeente Deventer hoeveel belastinggeld er is binnengekomen en waaraan het is uitgegeven. Lees meer onder Van begroting naar jaarrekening.

Doe de lokale lastenmeter

Met de lokale lastenmeter kunt u online plaatsnemen op de stoel van een raadslid en fictief de belastingen verhogen of verlagen. Ook kunt u de lokale lasten in Deventer vergelijken met andere gemeenten. U vindt de lokale lastenmeter via deventer.lokalelastenmeter.nl.

English Deutsch