Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Deventer bezinnigt!

De gemeente Deventer krijgt te maken met forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Die kunnen oplopen tot een bedrag van 15 miljoen euro per jaar. Dat dwingt de gemeente tot het zoeken naar mogelijkheden om te verdienen en/of te bezuinigen. Bijna 4 miljoen hiervan gaan we realiseren door te verdienen of te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie.

Maar dat is niet voldoende. Het is onvermijdelijk dat er ook bezuinigd moet worden op zaken die de burger en de Deventer samenleving zullen raken. Onder de titel 'Deventer Bezinnigt' is in augustus 2010 gestart met een interactief adviesproces om te komen tot verdien- en bezuinigingsmogelijkheden voor Deventer.

De afgelopen maanden heeft de Deventer samenleving zo verdien- en bezuinigingsideeën ontwikkeld. Via werksessies in het gemeentehuis, wijksessies in de wijken en deze website zijn honderden ideeën binnengekomen. Bijvoorbeeld om dingen anders te doen, beter samen te werken, zaken aan anderen over te laten of juist weer zelf te gaan doen. Of om gewoon ergens mee te stoppen waar geen behoefte meer aan is.

Het resultaat van deze ideeënoogst is op 25 november 2010 door het college van B&W gepresenteerd aan de gemeenteraad. Een aantal documenten kunt u nog eens online nalezen:

Volgproces

Op 11 april heeft het college de bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Het bezuinigingspakket ligt nu voor bij de diverse adviesraden die er nog hun advies over moeten uitbrengen. Het pakket is een gewogen geheel aan verdien- en bezuinigingsmaatregelen, verdeeld over alle gemeentelijke beleidsvelden en portefeuilles van het college. Van de in totaal 13,9 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen, is 8,6 miljoen afkomstig van suggesties uit de samenleving. Op 10 mei behandelt het college het conceptvoorstel aan de raad. Op 25 mei is een hoorzitting door de raad, op 8 juni is een politieke markt over de bezuinigingen en op 22 juni beslist de raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota over de definitieve bezuinigingsmaatregelen. De bezuinigingsvoorstellen van het college kunt u online nog eens nalezen. 

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen

Deel van thema

Werksessies

Geen kalenderitems gevonden.

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen

Deel van thema

Werksessies

Geen kalenderitems gevonden.

English Deutsch