Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Deventer maakt ambities interactief bezuiningsproces grotendeels waar

De gemeente heeft met Deventer bezinnigt!, het proces om samen met de Deventer samenleving te komen tot verdien- en bezuinigingsideeën, zijn ambities grotendeels waargemaakt. Het proces is professioneel aangepakt en heeft positieve resultaten opgeleverd: het pakket verdien- en bezuinigingsmaatregelen is beter geworden. Het besef dat bezuinigingen nodig zijn, is groter geworden. Participanten zijn overwegend tevreden over het uiteindelijke pakket en het verloop van het proces. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Dat blijkt uit een onderzoek door Partners+Pröpper.

Systematisch en constructief

De gemeente heeft het proces logisch en systematisch aangepakt. De interactie was goed ingebed in de besluitvorming door college en raad. De interactie via de werksessies, de website, de hoorzitting en de politieke markt verliep constructief en heeft veel opgeleverd. Participanten hebben waardering voor hoe de gemeente de sessies heeft geleid en de open en respectvolle manier waarin het proces verliep. Er is winst te halen bij het kiezen en uitwerken van de werkvormen. 

Goede regie, heldere communicatie

Raad en college hebben tijdens het traject vastgehouden aan de afgesproken aanpak en de onderliggende uitgangspunten en zijn flexibel omgegaan met nieuwe omstandigheden. De ruimte die instellingen is geboden om zelf invulling te geven aan een taakstelling is hier een voorbeeld van. De communicatie vanuit en over Deventer bezinnigt! was begrijpelijk en consequent, waardoor participanten goed wisten waar zij aan toe waren. Sommige adviesraden waren, gezien de hoeveelheid informatie, ontevreden over de korte tijd die ze hadden om adequaat te kunnen reageren.

Blijvend borgen en doorontwikkelen

Het onderzoek laat zien dat de gemeente professioneel en slagvaardig dit soort complexe trajecten tot een goed einde kan brengen. Intern bleek het lastig om de beoogde rol- en taakverdeling tot stand te brengen. Partners+Pröpper doet drie aanbevelingen:

  • benader partners als gelijkwaardige samenwerkingspartner en niet als participant in een gemeentelijk proces. Verken met hen de mogelijkheden om samen de betrokkenheid van individuele inwoners en groepen burgers te organiseren om het bereik van interactieve trajecten zo verder te vergroten;
  • zoek daarbij naar maatwerk in de keuze en vormgeving van interactieve werkvormen, vooral bij het in kaart brengen van maatschappelijke effecten. Zoek steeds naar de meest efficiënte werkwijze en zie af van onnodige inspraakmomenten. Houd daarbij wel ruimte om in te spelen op nieuwe omstandigheden en processen gaandeweg bij te sturen;
  • kijk nadrukkelijk naar de rol- en taakverdeling bij dit soort complexe trajecten. Blijf alert op hoe raad en college naar buiten treden, als individuen én als bestuursorganen. Kijk of het bij toekomstige trajecten mogelijk is beter aan te sluiten bij de bestaande organisatiestructuur.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Eindrapport - 'Vanuit rijkdom samen bezuinigen' 1.766,4 KB
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch