Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Uitwerking verdien- en bezuinigingsvoorstellen in volle gang

Op 15 december is in de raad het conceptpakket van het college aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden besproken. Op verzoek van de raad wordt voor 2 miljoen euro aan extra bezuinigingsmogelijkheden uitgewerkt en wordt extra aandacht besteed aan mogelijke effecten van bezuinigingen voor kwetsbare groepen. De uitwerking van de voorstellen is in volle gang.

Logo Deventer bezinnigt
Thumbnail

Naast de 2 miljoen euro aan extra bezuinigingsvoorstellen wil de raad meer inzicht in de stapeling van effecten van bezuinigingen bij specifieke groepen burgers. Ook wil de raad mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk ontzien. Na aanpassing van het voorstel heeft het college eind december 2010 opdracht geven tot verdere uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen.

Uitwerking zoekrichtingen

De verdien- en bezuinigingsmogelijkheden worden nu verder aangescherpt en gereedgemaakt voor besluitvorming door de raad. In deze fase worden de mogelijkheden getoetst op maatschappelijke effecten en mogelijke samenhang of samenloop met de rijksbezuinigingen. Medio februari wordt meer bekend over omvang, aard en tempo daarvan (zie het artikel hieronder). Met betrokken bedrijven en instellingen in bijvoorbeeld de sectoren kunst- en cultuursector, sport en jeugd, werk en zorg worden mogelijkheden nogmaals besproken op daadwerkelijke uitvoerbaarheid.

In de komende maanden moet ook duidelijk worden wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor de personele bezetting van de gemeente en maatschappelijke organisaties, wat mogelijke kosten zijn die eerst gemaakt moeten worden om later bezuinigingen te kunnen realiseren en welke juridische voorwaarden en consequenties er zijn.

Vervolg

De komende maanden worden de (gevolgen van de) verdien- en bezuinigingsvoorstellen dus nader uitgewerkt. In mei neemt het college een standpunt in over het uiteindelijke pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden dat zij aan de raad wil voorleggen ter besluitvorming. In juni neemt de raad, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2011, een definitief besluit over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. Dit besluit wordt verwerkt in de conceptbegroting 2012, die door de raad in november 2011 wordt vastgesteld.

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch