Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

College stuurt definitieve voorstellen door naar raad

Het college heeft op 10 mei de definitieve verdien- en bezuinigingsvoorstellen behandeld en op 13 mei doorgestuurd naar de raad. De diverse adviesraden hebben hun advies gegeven over het totaalpakket. De adviezen hebben niet geleid tot aanpassingen van de voorstellen. Wel worden een aantal suggesties overgenomen voor verdere uitwerking.

Logo Deventer bezinnigt
Thumbnail

Het pakket aan voorstellen is een gewogen geheel aan verdien- en bezuinigingsmaatregelen, verdeeld over alle gemeentelijke beleidsvelden en portefeuilles van het college. In totaal gaat het om 13,9 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen. Dit is inclusief een pakket van 2 miljoen euro aan (reserve)voorstellen dat op verzoek van de raad is toegevoegd om de raad meer keuzevrijheid te beiden.

In totaal is 8,6 miljoen aan voorstellen afkomstig van suggesties uit de samenleving. Bijna 4 miljoen is eerder al gevonden door te verdienen of te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Er liggen nu voorstellen op het gebied van Samenleven en meedoen (5,9 miljoen), Jeugd en onderwijs (850.000), Dienstverlening en regelgeving (390.000), Leefomgeving (1,3 miljoen), Ruimte en projecten (1 miljoen), Economie en cultuur (900.000) en Bestuur en organisatie (850.000). Het pakket leidt tot een aanvullende bezuiniging op de gemeentelijke bedrijfsvoering van 600.000 euro.

De gemeenteraad neemt op 22 juni definitieve besluiten over de bezuinigingen. Op 25 mei is er nog een hoorzitting en op 8 juni een politiekek markt.

Hoorzitting raad

De gemeenteraad neemt op 22 juni definitieve besluiten over de bezuinigingen. Op 8 juni is er een politiekek markt. Ter voorbereiding op de besluitvorming, vindt er op 25 mei een hoorzitting plaats. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Tijdens de hoorzitting heeft u de gelegenheid om de raad van uw standpunt ten aanzien van bezuinigingsvoorstellen te overtuigen.

U krijgt tijdens de hoorzitting maximaal vijf minuten de tijd om uw standpunt te bepleiten. Indien het aantal insprekers te groot is, kan de voorzitter besluiten de maximale spreektijd in te korten. U bent geheel vrij om uw betoog naar eigen inzicht op te bouwen. Wij bieden u hierbij echter ook een korte handreiking om uw betoog op te zetten. Dit maakt het voor de raadsleden overzichtelijk en biedt u de kans om duidelijk en kernachtig uw verhaal te vertellen. U kunt uw betoog opbouwen langs de volgende drie vragen:

  1. Welke bezuinigingsvoorstellen uit het pakket moet de raad volgens u niet overnemen?
  2. Wat zijn uw argumenten?
  3. Wat is uw alternatieve bezuinigingsvoorstel?

De hoorzitting is opgedeeld in twee keer drie parallelle sessies. De leidraad voor de inrichting van de parallelle sessies vormen de 7 domeinen uit het Deventer bezinnigt! proces: Samenleven & Meedoen, Jeugd, Dienstverlening & Regelgeving, Leefomgeving, Ruimte & projecten, Economie & cultuur, en Bestuur & Organisatie.

Als u wilt inspreken, dan kunt u zich tot maandag 23 mei 11.00 uur hiervoor aanmelden bij de griffie. U wordt dan gevraagd naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en het onderwerp waarover u wilt inspreken. De griffie is bereikbaar via telefoonnummer 0570 693230, of stuurt u een e-mail aan griffie@deventer.nl.

Politieke markt en raadsvergadering

De bezuinigingsvoorstellen staan op 8 juni op de agenda van de Politieke Markt Deventer (PMD). Dan worden de voorstellen besproken, zodat raadsleden hun mening kunnen vormen.

Op 22 juni behandelt de raad de voorjaarsnota. In de voorjaarsnota kijkt het college vooruit naar het jaar 2012 en de jaren daarna en wordt, met inachtneming van de financiële situatie, de begroting geactualiseerd. Om meerjarig een sluitende begroting te presenteren zijn bezuinigingen meer dan eens noodzakelijk. De voorstellen tot bezuinigingen zijn opgenomen in deze voorjaarsnota 2011.

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch