Kwestie van kiezen 2013

Deventer moest in 2013 bijna € 4 miljoen bezuinigen. Ook kreeg Deventer van het Rijk veel nieuwe taken die met minder geld moeten worden uitgevoerd. Het gemeentebestuur moest scherpe keuzes maken. De kracht van Deventer, bezuinigingsmaatregelen en gerichte investeringen zijn de basis voor een financieel en sociaal economisch gezond Deventer.

De bezuiniging in 2013 kent meerdere oorzaken. Zo wordt de uitkering vanuit het rijk met € 2 miljoen gekort. Voor investeringen wordt € 750.000 vrijgemaakt. Voor het conjunctuurfonds voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is € 300.000 nodig. In 2010 heeft Deventer € 15 miljoen bezuinigd (Deventer bezinnigt, een Kwestie van Kiezen), waarvan € 4 miljoen op de gemeentelijke organisatie en in 2012 nog eens € 1,8 miljoen op de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een verkenning van bezuinigingsmogelijkheden met financiële consequenties.

Kwestie van Kiezen 2013

In het kader van een Kwestie van Kiezen 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkenning uitgevoerd naar bezuinigingsmogelijkheden.

Gemeenteraad in debat

Op woensdag 27 maart heeft de gemeenteraad deze verkenning in een richtinggevend debat met elkaar en het college besproken. Om dit debat goed te kunnen voeren, is de raad eerst op 13, 14 en 20 maart in gesprek gegaan met de samenleving. Door de bijeenkomsten hebben de raadsfracties vanuit de samenleving informatie gekregen over de voorgestelde bezuinigingsrichtingen. Zo kreeg de raad een beter beeld van wat een voorstel precies inhoudt en wat de consequenties (kunnen) zijn.

Moties

In het debat op 27 maart hebben de raadsfracties zich uitgesproken over de mogelijkheden die het college heeft aangedragen. In totaal werden door de fracties 22 moties ingediend. 6 daarvan zijn door de raad aangenomen. U kunt de moties online bekijken.

Voorjaarsnota 2013

Het college heeft de adviezen en voorstellen van de raad verder uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2013. De Voorjaarsnota is begin mei aan de gemeenteraad aangeboden. Op 29 mei was er een openbare inspraakgelegenheid voor burgers en belanghebbenden bij de gemeenteraad over de voorstellen van de Voorjaarsnota. Op 12 juni debatteerde de gemeenteraad over de voorjaarsnota. Besluitvorming vond plaats op 19 juni.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Verkenning van bezuinigingsmaatregelen 1.445,6 KB
English Deutsch