Van begroting naar jaarrekening

Hoe staat Deventer er financieel voor? Hoe zit dat de komende jaren? Hoe komt de gemeente aan inkomsten? Naar welke plannen en doelen gaat het geld? De antwoorden staan in een reeks van 5 documenten. Die begint met de begroting en eindigt met de jaarrekening. Via deze jaarlijkse cyclus kan iedereen de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.

'Het geld van Deventer'

Op de themasite Het geld van Deventer vindt u veel informatie over de financiën van de gemeente Deventer, zoals de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en de productenrealisatie.

Begroting

In november verschijnt de begroting. Hierin staat hoeveel geld er het komende jaar binnenkomt, hoeveel geld eruit gaat en aan welke doelen en plannen de gemeente het geld uitgeeft. De gemeente doet dat meteen voor de 3 jaren daarna.

Voorjaarsnota

Met de Voorjaarsnota kijkt de gemeente of zij financieel nog op koers ligt. Kloppen de verwachte inkomsten en uitgaven nog? Waar is ander beleid nodig en waar vinden we daar dekking voor?

Jaarrekening

In april stellen we de jaarrekening op. Hiermee sluit de gemeente het (vorige) jaar definitief af. Hoeveel geld is er dat jaar binnengekomen en wat is er uitgegeven? Wat zijn de schulden en de bezittingen? De jaarrekening is een verantwoording naar de inwoners over de financiële positie van de gemeente.

Zomerrapportage

De zomerrapportage verschijnt in de nazomer. In dit stuk laat de gemeente zien of het lopende jaar op schema ligt. Het geeft ook al een voorzichtig beeld hoe het jaar financieel gaat eindigen. Bijsturen kan nu nog.

Najaarsrapportage

De Najaarsrapportage komt in december. Hierin wordt al duidelijk hoe de gemeente het jaar financieel zal afsluiten. Het is nog geen definitief beeld omdat de inkomsten en uitgaven van de laatste maanden nog niet zijn verwerkt.

Financiële jaarcyclus

Bekijk een schematische weergave van de financiële jaarcyclus.

”Schematische

English Deutsch