Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Uganda

Drie organisaties in Deventer zetten zich in voor ontwikkelingsprojecten in Uganda: Stichting Kinderen van Uganda, Stichting UP4S en AOC Oost Twello. In 2009 hebben de drie zich samen met de gemeente verenigd in het Samenwerkingsproject Uganda.


Doel
Met Ugandese en Nederlandse partnerorganisaties komen tot een structurele verbetering
van de leefomstandigheden in subcounty Kibinge (en deels ook in subcounty
Bukomansimbi) in het plattelandsdistrict Masaka in Uganda. De positie van kwetsbare
kinderen en jongeren en het bieden van kansen aan hen krijgen hierin bijzondere
aandacht.

Werkwijze
Alle partijen uit Deventer zijn voorstander van een netwerkbenadering (city-wide
approach) waarin lokale en regionale overheden hier en daar samen met lokale en
bovenlokale maatschappelijke organisaties aan beide kanten werken aan een
gezamenlijke doelstelling. Centraal staat plattelandsontwikkeling met een aantal
specifieke deelprojecten die door de lokale gemeenschappen in Kibinge als
verbetervoorstellen van onderop zijn opgesteld.

Kenmerken

 • eigen initiatieven van de lokale bevolking tot verbetering van de leefomstandigheden
  en zelfwerkzaamheid zijn uitgangspunt;
 • gebiedsgerichte benadering: in één gebied ondersteunen van samenhangende
  initiatieven die elkaar onderling versterken waardoor een groter maatschappelijk
  rendement wordt bereikt;
 • een groeimodel waarin stap voor stap deelprojecten worden ontwikkeld en
  uitgevoerd.
 • samenwerking tussen de partijen hier en daar

Pakket van deelprojecten

 • Expertise-vorming van integrale plattelandsontwikkeling;
 • Creëren van werkgelegenheid en daardoor armoede reduceren;
 • Stimuleren van samenwerking in associaties en small business;
 • Beschikbaar krijgen van basisvoorzieningen zoals goed drinkwater;
 • Verbeteren van gezondheidszorg, hygiëne en voorlichting;
 • Verbeteren van het primaire en secondaire beroepsonderwijs;
 • Duurzame ontwikkeling van landbouw en aanplant van bomen;
 • Community Action Plan waarin de eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid van de
  lokale bevolking worden begeleid;
 • Bouw Community House in het gebied;

Initiatiefnemers
Het Samenwerkingsproject Deventer–Uganda is een initiatief van de gemeente Deventer,
AOC Oost Twello, Stichting Kinderen van Uganda en Stichting UP4S.

English Deutsch