De Gulden Adelaar

De Gulden Adelaar is een tweejaarlijkse prijs voor Deventer inwoners, organisaties of bedrijven, die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het terrein van kunst & cultuur, literatuur, muziek, geschiedenis, architectuur of wetenschap/innovatie.

Criteria

Criteria voor toekenning van De Gulden Adelaar:

 • de persoon, organisatie of het bedrijf heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd op 1 van de genoemde terreinen
 • de prestatie heeft een bovenregionale of (inter)nationale uitstraling
 • de prestatie is van blijvende aard

Als de prestatie de naamsbekendheid van Deventer positief beïnvloedt en zich onderscheidt van de Deventer promotieprijs is dat een pré.

Laureaten

Bekijk de winnaars van de Gulden Adelaar sinds 1957.

Commissie van advies

De commissie van advies bestaat uit:

 • Anka Mulder, voorzitter, voor het bedrijfsleven
 • Leny Stappers, lid, voor de muziek
 • Lilian Vos, lid, voor de podiumkunsten
 • Marco Achtereekte, lid, voor de wetenschap
 • René Berends, lid, voor de wetenschap en letteren
 • Ellen Schild, lid, voor de architectuur
 • Harco Rutgers, lid, voor de beeldende kunst
 • Annejos Termaat, ambtelijk secretaris

Het College van Burgemeester en Wethouders beslist uiteindelijk over de voordacht van de Commissie Gulden Adelaar. De burgemeester reikt de prijs uit op of rondom 10 april, de dag van de bevrijding van Deventer in de Tweede Wereldoorlog.

Boekje 50 jaar Gulden Adelaar

In 2008 schreef dr. C.M. Hogenstijn een boekje over de Gulden Adelaar. Download het boekje 'Vijftig jaar Gulden Adelaar' (pdf, 6,5 MB).

English Deutsch