Avergoorsedijk 5 Schalkhaar - anterieure overeenkomst

Bekendmakingsnr. 27592
Zaaknummer
Type bekendmaking Bestemmingsplan
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Postcode/huisnummer 7433RG 5

Beschrijving

KENNISGEVING OVEREENKOMSTEN OVER GRONDEXPLOITATIE


Avergoorsedijk 5 Schalkhaar

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor het beëindigen van een varkenshouderij en het aanduiden van een plattelandswoning, een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende percelen:

De gronden gelegen aan de Avergoorsedijk 5 te Schalkhaar, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, sectie C, nummers 2376, 2434, 2614, 2790, 2998 en 2999.

Ondertekening overeenkomst: 10 maart 2021

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, van 8 april tot en met 19 mei 2021 (6 weken) gedurende openingstijden voor eenieder ter inzage bij:

  • Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1
  • Vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. Bel voor een afspraak naar 14 0570.
  • Op de website van de gemeente Deventer: http://www.deventer.nl/bestemmingsplannen onder ‘bestemmingsplannen die in procedure zijn’

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaar worden gemaakt.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. Bogers van team PRO, telefoon 14 0570.

 

 

 

English Deutsch