Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

collectieve festiviteiten in 2019 voor horecabedrijven en sportinrichtingen

Bekendmakingsnr. 22779
Zaaknummer
Type bekendmaking Overig
Publicatiedatum 12 december 2018 om 00:00

Beschrijving

PUBLICATIE


HORECABEDRIJVEN EN SPORTINRICHTINGEN

Collectieve festiviteiten in 2019

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat ingevolge artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening Deventer de volgende dagen in 2019 zijn aangewezen, waarop aan horecabedrijven en sportinrichtingen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met collectieve festiviteiten vrijstelling van de geluids- (en verlichtings-) voorschriften is verleend. De exploitanten hoeven hiervoor geen kennisgeving bij de gemeente te doen.

Data in 2019 voor de collectieve vrijstelling van de geluidsvoorschriften in horecabedrijven (tot maximaal 01.00 uur)

Binnenstad Deventer, inclusief evenementenpleinen
Vrijdag 1 februari 2019       (Irish Pub festival);
Donderdag  28 en vrijdag 29 maart 2019     (Deventer Muziek Totaal);
Vrijdag 26 april 2019        (Koningsnacht);
Donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2019    (Deventer Muziek Totaal);
Zaterdag 9 november 2019       (Popronde)
Vrijdag 29 november 2019        (Bluesnight).

Dorpskern Bathmen
Zaterdag 27 april 2019      (Koningsdag);
Donderdag 30 mei 2019      (Hemelvaartsdag);
Zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september 2019 (Bathmense kermis).

Havenkwartier
Vrijdag 8 februari 2019       (Muziekkwartier)
Vrijdag 8 maart 2019       (Muziekkwartier)
Vrijdag 15 maart 2019      (Muziekkwartier)
Vrijdag 21 juni 2019      (De langste nacht)
Vrijdag 23 augustus 2019     (Muziekkwartier)
Vrijdag 13 september 2019      (Muziekkwartier)
Vrijdag 1 november 2019     (Halloween)
Vrijdag 13 december 2019     (Muziekkwartier)

Data in 2019 voor de collectieve vrijstelling van de geluids- en lichtvoorschriften bij sportinrichtingen

Tennisverenigingen
Maandag 19 augustus t/m zondag 25 augustus 2019 t.b.v. Deventer tenniskampioenschappen.
De finales op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 vinden plaats op het tennispark van TC Drijvers, Platvoetsdijk 2 te Deventer.

Verder is het aan exploitanten van inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen op grond van artikel 4.3. van de Algemene plaatselijke verordening Deventer toegestaan maximaal
4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden, waarbij men vrijstelling kan krijgen van de geluidsvoorschriften. Een exploitant, die voornemens is een incidentele festiviteit te houden, is verplicht ten minste twee weken voorafgaand aan de festiviteit burgemeester en wethouders hiervan in kennis te stellen. De formulieren hiervoor zijn te downloaden op de website www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/incidentele-festiviteit-organiseren. De directe omgeving dient bij gebruik van deze incidentele festiviteit minimaal twee weken van te voren schriftelijk te worden geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders wijzen er wellicht ten overvloede op dat bij het gebruikmaken van zowel de collectieve als de incidentele vrijstelling van geluid- en/of lichtvoorschriften overmatige hinder dient te worden voorkomen!

English Deutsch