Melding mobiel puinbreken Laan van Borgele 70, 7415 XA Deventer

Bekendmakingsnr. 27270
Zaaknummer 24892-2021
Type bekendmaking Meldingen
Indieningsdatum 21-01-2021
Verzenddatum 05-02-2021
Publicatiedatum 16 februari 2021 om 00:00
Status Melding afgehandeld
Postcode/huisnummer 7415XA 70

Beschrijving

PUBLICATIE TEKST MOBIEL PUINBREKEN

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande meldingen ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:

Voor het breken van puin op de locatie Laan van Borgele 70, 7415 XA in Deventer. De bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie bedraagt 116 dB(A). De werkzaamheden zullen naar verwachting 5 dagen gaan duren, binnen het tijdsbestek van 8 februari 2021 en 12 februari 2021.

Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Opgemerkt wordt dat de feitelijke uitvoering wellicht kan afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover  ten minste twee werkdagen voor het begin van de werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

English Deutsch