MJOP – MIND 2019-2022

Bekendmakingsnr. 22587
Zaaknummer
Type bekendmaking Overig
Verzenddatum 07-11-2018
Publicatiedatum 07 november 2018 om 00:00

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 voor een ieder ter inzage ligt:

het MJOP – MIND  2019-2022

Het MJOP-MIND 2019-2022 is op 23 oktober 2018 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Inhoud

Het voorliggende MJOP-MIND 2019-2022 betreft het groot onderhoud en vervangingsonderhoud van de openbare ruimte. Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Een dergelijk plan wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld.

Inzien

Het MJOP-MIND 2019-2022 kunt u inzien op:

• www.deventer.nl/mjop

Reageren

Het MJOP-MIND 2019-2022 ligt van donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage.
U kunt tot en met woensdag 5 december 2018 reageren.
Als u een reactie wilt geven op het MJOP-MIND 2019- 2022 dan brengt u een zienswijze in.

Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
Gemeente Deventer
Team IBL, t.a.v. dhr. P. Woudwijk
Postbus 5000
7400 GC   Deventer
o.v.v. ‘zienswijze MJOP-MIND 2019-2022’

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.T. Woudwijk van het team Inrichting en Beheer Leefomgeving, telefoon 14 0570.

 

English Deutsch