MJOP-MIND 2021-2024

Bekendmakingsnr. 25848
Zaaknummer
Type bekendmaking Overig
Publicatiedatum 01 juli 2020 om 00:00

Beschrijving

MJOP-MIND 2021-2024


Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2020 voor een ieder ter inzage ligt:

  • het MJOP – MIND 2021-2024

Het MJOP-MIND 2021-2024 is op 23 juni 2020 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Inhoud

Het voorliggende MJOP-MIND 2021-2024 betreft het groot onderhoud en vervangingsonderhoud van de openbare ruimte. Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven.
Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Een dergelijk plan wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld.

Inzien

Het MJOP-MIND 2021-2024 kunt u inzien op:

• www.deventer.nl/mjop

Reageren

Het MJOP-MIND 2021-2024 ligt van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus 2020 ter inzage.
U kunt tot en met woensdag 12 augustus 2020 reageren.

Als u een reactie wilt geven op het MJOP-MIND 2021-2024 dan brengt u een zienswijze in.

Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
Gemeente Deventer
Team IBL, t.a.v. dhr. P. Woudwijk
Postbus 5000
7400 GC   Deventer
o.v.v. ‘zienswijze MJOP-MIND 2021-2024’

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.T. Woudwijk van het team Inrichting en Beheer Leefomgeving, telefoon 14 0570.

 

English Deutsch