Omgevingsvergunning regulier, Aupingstraat 4,14,28, 7415XA Deventer

Bekendmakingsnr. 27264
Zaaknummer Z2021-00001078
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 25-01-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 10 februari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7415XA 28, 7415XA 14 en 7415XA 4

Beschrijving

Het uitbouwen van woningen aan de Aupingstraat 4, 14 en 28, blok 10, Fase 1.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch