Omgevingsvergunning regulier, Bathmenseweg 26 7434PZ Lettele

Bekendmakingsnr. 27583
Zaaknummer Z2021-00003901
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 09-03-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 31 maart 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7434PZ 26

Beschrijving

Het plaatsen van baniermasten.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch