Omgevingsvergunning regulier, Bierstraat 52, 7416AM Deventer

Bekendmakingsnr. 27115
Zaaknummer Z2020-00013741
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 12-11-2020
Activiteiten Brandveilig gebruiken van een bouwwerk en bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7416AM 52

Beschrijving

Het verduurzamen en renoveren van een gebouw.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

English Deutsch