Omgevingsvergunning regulier, Boxbergerweg 46,7431 PN Deventer

Bekendmakingsnr. 26008
Zaaknummer Z2020-00008152
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 23-06-2020
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 22 juli 2020 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7431PN 46

Beschrijving

Het kappen van een  eiken en beuken

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch