Omgevingsvergunning regulier, Brink 10 7411BR Deventer

Bekendmakingsnr. 27595
Zaaknummer Z2021-00000990
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 20-01-2021
Verzenddatum 30-03-2021
Activiteiten Bouwen en wijzigen van een rijksmonument
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7411BR 10

Beschrijving

Het realiseren van 4 appartementen.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
English Deutsch