Omgevingsvergunning regulier, Brinkgreverweg 184, 7415CH Deventer

Bekendmakingsnr. 27100
Zaaknummer Z2020-00013336
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 30-10-2020
Activiteiten Wijzigen van een rijksmonument en bouwen
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Beslistermijn verlengd
Postcode/huisnummer 7415CH 184

Beschrijving

Het realiseren van een interne verbouwing van het kinderdagverblijf.

Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn  van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten  hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

English Deutsch