Omgevingsvergunning regulier, Bronsinklaan, 7421EN Deventer

Bekendmakingsnr. 27641
Zaaknummer Z2021-00003304
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Verzenddatum 07-04-2021
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar

Beschrijving

Het kappen van bomen (Bronsinklaan fase 1).

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch