Omgevingsvergunning regulier, Cees Wilkeshuisstraat 5, 7424HB Deventer

Bekendmakingsnr. 27097
Zaaknummer Z2020-00011971
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 21-09-2020
Activiteiten Bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Publicatiedatum 20 januari 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7424HB 5

Beschrijving

Het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

 

English Deutsch