Omgevingsvergunning regulier, Colmschaterstraatweg 66, 7423RG Deventer

Bekendmakingsnr. 27598
Zaaknummer Z2021-00002889
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Indieningsdatum 23-02-2021
Verzenddatum 30-03-2021
Activiteiten Bouwen
Publicatiedatum 07 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7423RG 66

Beschrijving

Het plaatsen van een woonwagen.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch