Omgevingsvergunning regulier, Duindoorn 48 7421DC Deventer

Bekendmakingsnr. 27661
Zaaknummer Z2021-00004586
Type bekendmaking Omgevingsvergunning regulier
Verzenddatum 08-04-2021
Activiteiten Kappen
Publicatiedatum 14 april 2021 om 00:00
Status Vergunning verleend
Termijnsoort Bezwaar
Postcode/huisnummer 7421DC 48

Beschrijving

Het kappen van een boom.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

English Deutsch